Integrált Irányítási Politika


A RÓZSAÉP KFT tulajdonosainak elsődleges célja, hogy a társaság kiegyensúlyozott módon, hosszútávon, eredményesen működjön, melynek legfontosabb feltétele az érdekelt felek igényeinek és elvárásainak következetes teljesítése, a megrendelők megelégedettsége.

Mind a társaság vezetése, mind a munkatársak elkötelezettek a megrendelők igényeinek és elvárásainak teljesítésére. Törekvésünk, kiváló minőségű, magas szakmai színvonalú kivitelezési, parképítési, parkfenntartási és takarítási tevékenység teljesítése. A társaság minden tulajdonosa és munkatársa, tevékenysége során szakmailag magas szinten, körültekintően, lelkiismeretesen, a vonatkozó előírásoknak és szakmai irányelveknek mindenben megfelelően, legjobb tudása szerint, tisztességesen jár el. Céljainkhoz tartozik, hogy szolgáltatásainkat gyorsan, pontosan és rugalmasan teljesítsük.

A célul kitűzött piaci előnyt az integrált irányítási rendszer működtetésével és folyamatos fejlesztésével kívánjuk elérni, amely garantálja a működésünk, a technikai és emberi erőforrásaink, a szolgáltatásaink folyamatos fejlesztését, a mindenkori jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelést. A környezeti tényezők meghatározásával a környezeti előirányzatok kitűzésével, a veszély és kockázatértékelés elvégzésével tudjuk az érdekelt felek megelégedettségét biztosítani.

A fejlesztésünk alapja a rendszeres értékelések, a vevői visszajelzésekben megfogalmazott észrevételek, az új elvárások feldolgozásával, a helyesbítő és megelőző tevékenységek, valamint a belső auditokból nyert információk visszacsatolása, ezáltal a rendszer folyamatos fejlesztése.

Az integrált irányítási rendszer működtetésével a következők betartását tartjuk szem előtt:

  • a társaság versenyképességének, piaci pozícióinak, jó hírnevének és stabilitásának folyamatos erősítése,
  • a vevői megelégedettség és kedvező külső megítélés folyamatos javítása,
  • a környezetszennyezés megelőzésére való törekvés,
  • a társaságra vonatkozó jogszabályok és egyéb előírások figyelemmel kísérése és azok maradéktalan betartása,
  • működésünknek, illetve a szállítóink tevékenységeinek környezeti hatásainak ellenőrzése és csökkentése,
  • a munkahelyi balesetek megelőzése és bekövetkezési valószínűségének csökkentése,
  • a munkavégzésből és a munkakörnyezetből eredő vagy azokkal összefüggésbe hozható megbetegedések, balesetek és az egészségkárosítás kockázatának megelőzése és folyamatos csökkentése,
  • jó közérzetet biztosító munkahelyek fenntartása és fejlesztése
  • a tevékenységünk során használt technológiák és a technikai eszközök lehetőség szerinti fejlesztése.
  • kölcsönösen előnyös kapcsolatok kiépítése a szállítókkal, megrendelőkkel és más érdekelt felekkel.

 

Elkötelezettek vagyunk az integrált irányítási rendszer működése és folyamatos fejlesztése iránt. Ennek érdekében kitűzött céljaink megvalósulását, folyamatainkat, az integrált rendszer eredményességét folyamatosan figyelemmel kísérjük, átvizsgáljuk, amely alapul szolgál az új célok kitűzéséhez. A fenti célokat szolgálja társaságunknál az MSZ EN ISO 9001, a MSZ EN ISO 14001, és az MSZ 28001 szabványok szerinti kiépített integrált irányítási rendszer.
RózsaÉp logó

RózsaÉp Kft.

Építőipari kivitelezés, parképítés, parkfenntartás, takarítás, felnőttképzés

H-4400 Nyíregyháza, Tünde utca 12.
Email: info@rozsaep.hu | Telefon / Fax: +36 42 451 080

Rózsa ép - Nyíregyháza